Wspomnienia profesora Adama Bielańskiego

Profesor Adam Bielański, nestor polskiej nauki, chemik i znawca muzyki klasycznej. Urodził się 14 grudnia 1912 roku w Krakowie. Studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1936, a doktorat obronił w roku 1944 (tajne komplety), choć formalnie dopiero po zakończeniu działań wojennych otrzymał ten stopień. W roku 1955 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, po ośmiu latach profesurę zwyczajną.

Profesor Adam Bielański pozostaje członkiem rzeczywistym PAN od roku 1973, a od roku 1989 członkiem czynnym PAU. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą (1983) i Uniwersytet Wrocławski (2001). W roku 2005 otrzymał tytuł profesora honorowego UJ.  

Profesor odszedł 4 września 2016 roku.

Autor zdjęć: Andrzej Hytroś. Rozmowę przeprowadził Maciej Zborek.

 

 

 

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy