Wspomnienia profesora Andrzeja Fulińskiego

Wspomnienia profesora Andrzeja Fulińskiego

Profesor Andrzej Fuliński urodził się 13 czerwca 1934 roku w Krakowie. Został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński w roku 1951, a cztery później otrzymał tytuł magistra chemii. W 1960 roku uzyskał doktorat w PAN w Warszawie, a sześć lat później obronił kolokwium habilitacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1980 otrzymał profesurę zwyczajną, w latach osiemdziesiątych sprawował funkcję dyrektora Instytutu Fizyki UJ.

Część 1. Matura, wybór uczelni.
Część 2. Studia. Chemia, fascynacja fizyką.
Część 3. Pierwsze zajęcia na uczelni. Spotkanie z dr Pasternakiem, dr Janikiem i dr Grotowskim.
Część 4. Asystenci na pierwszym roku studiów.
Część 5. Warunki bytowe w okresie studiów.
Część 6. Jak się uczyć do egzaminów.
Część 7. Wspomnienia o profesorze Jakubie. Egzamin u prof. Moszewa. Postać prof. Polaka.
Część 8. Juwenalia i kultura studencka.
Część 9. Budynki akademickie. Przeprowadzka Instytutu Chemii. Akcelerator van der Grafa.
Część 10. Klub Kotów. Opinia od ZMP, egzamin z ekonomii politycznej, odwilż 1956.
Część 11. Anegdota o prof. Michale Kamieńskim.
Część 12. Skrócone studia.
Część 13. Praca magisterska.
Część 14. Wyjazd do Warszawy po studiach, asystentura w PAN. Powrót do Krakowa - IFJ Bronowice - rozmowa z prof. Niewodniczańskim.
Część 15. Profesor Henryk Niewodniczański.
Część 16. Marzec 1968 roku.
Część 17. Prodziekan - sprawy polityczne, kontakty z rektorem Karasiem.
Część 18. 16 X 1978 roku. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Część 19. Dziekan, prace nad zmiana ustawy, Solidarność, usunięcie dziekana.
Część 20. Ryzyko działalności politycznej.
Część 21. Maj 1981 roku - delegacja UJ w Watykanie.
Część 22. Listy pracowników UJ po zamachu na papieża.
Część 23. Wprowadzenie stanu wojennego.
Część 24. Seminarium w Castegandolfo.
Część 25. Funkcja dyrektora Instytut Fizyki UJ.
Część 26. Kolokwium habilitacyjne.
Część 27. Profesura.
Część 28. Co mogę powiedzieć o przedmiocie moich badań?
Część 29. Perspektywy nanofizyki.
Część 30. O fizyce, matematyce i pracy naukowej.
Część 31. O swoich pasjach.
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w mieszkaniu profesora.
Wywiad przeprowadził: Maciej Zborek
Zdjęcia: Bogusław Sławiński
Dźwięk: Bogusław Sławiński
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 10.01.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy