Wspomnienia profesora Andrzeja Fulińskiego

Profesor Andrzej Fuliński urodził się 13 czerwca 1934 roku w Krakowie. Został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński w roku 1951, a cztery później otrzymał tytuł magistra chemii. W 1960 roku uzyskał doktorat w PAN w Warszawie, a sześć lat później obronił kolokwium habilitacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1980 otrzymał profesurę zwyczajną, w latach osiemdziesiątych sprawował funkcję dyrektora Instytutu Fizyki UJ.

 

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia