Wspomnienia profesorów Hanny i Antoniego Dziatkowiaków

Hanna i Antoni Dziatkowiakowie ukończyli Akademię Medyczną w Poznaniu w roku 1956, a swoją pracę zawodową rozpoczęli tamże w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia. Hanna Dziatkowiak specjalizowała się w diabetologii, a Antoni Dziatkowiak w kardiochirurgii.

Za namową prof. Jana Molla, wybitnego polskiego kardiochirurga Antoni i Hanna Dziatkowiakowie zamieszkali w Łodzi i podjęli prace w tamtejszej Akademii Medycznej (1966-1978). W roku 1979 Antoni Dziatkowiak otrzymał propozycję podjęcia pracy od ówczesnego rektora Akademii Medycznej w Krakowie prof. Tadeusza Popieli. Od tego też czasu obydwoje pozostają związani z Krakowem i tamtejszym środowiskiem naukowym.

 

 

Rozmowa została zarejestrowana przez Archiwum UJ w roku 2012. Autorem zdjęć jest Andrzej Hytroś, montaż wykonał Andrzej Hytroś (Maciej Zborek). Redakcja i reżyseria: Maciej Zborek. Rozmowę przeprowadzili: Maciej Zborek.

 

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia