Wspomnienia profesora Antoniego Jackowskiego

Wspomnienia profesora Antoniego Jackowskiego

Profesor Antoni Jackowski urodził się 1 czerwca 1935 roku w Bruges (Belgia). Od roku 1954 związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie kolejno uzyskał  stopnie: magistra (1959), doktora (1971) i doktora habilitowanego (1983). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1992, a profesurę zwyczajną w roku 1998.

Część 1. Brugia. Moi rodzice. Pobyt we Francji, powrót do Polski.
Część 2. Wspomnienie dzieciństwa.
Część 3. Wojna w Olsztynie (k. Częstochowy), wojenne przypadki.
Część 4. Cudowne uzdrowienie - geneza zainteresowan naukowych.
Część 5. Edukacja wojenna i powojenna.
Część 6. Rodzice.
Część 7. Wpływ rodziców na moje życie.
Część 8. Egzystencja moich rodziców w czasach powojennych.
Część 9. Referendum 1947r.
Część 10. Gimnazjum w czasach stalinowskich.
Część 11. Likwidacja harcerstwa.
Część 12. Gimnazjum - akcja zwalczania analfabetyzmu.
Część 13. Gimnazjum - akcja łączności miast ze wsią.
Część 14. Gimnazjum: Służba Polsce, Nowa Huta.
Część 15. Podwójne życie gimnazjalisty - wyprawy do Biblioteki Jagiellońskiej.
Część 16. Kara cielesna w szkole.
Część 17. Śmierć Stalina. Rozwiązanie klasy i interwencja Drobnera. Egzamin dojrzałości.
Część 18. Kontakty z Uniwersytetem przed podjęciem studiów.
Część 19. Dlaczego wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim?
Część 20. Egzamin wstępny. Spotkanie z prof. Fudakowskim.
Część 21. Praca fizyczna przed studiami. Teatr Dramatyczny UJ.
Część 22. Początek studiów... życie towarzyskie.
Część 23. Jak przebiegały inauguracje roku akademickiego?
Część 24. Zajęcia integracyjne z marksizmu i leninizmu.
Część 25. Pochody pierwszomajowe.
Część 26. Kadra profesorska na geografii: prof. Flis i prof. Milata.
Część 27. Relacje profesor - student.
Część 28. Profesor Klimaszewski.
Część 29. Początki kultury alternatywnej w Krakowie.
Część 30. Alma Radio.
Część 31. Geneza powstania Teatru 38. Dylemat studenta Jackowskiego: teatr czy nauka?
Część 32. Echa powstania na Węgrzech.
Część 33. Kultura studencka po roku 1956.
Część 34. Bale geografów.
Część 35. Studium wojskowe - przyjaźń z profesorem Pelczarem.
Część 36. Kłopot z zatrudnieniem po ukończeniu studiów. Etat w Bibliotece Jagiellońskiej.
Część 37. Biblioteka Jagiellońska - miejsce spotkań.
Część 38. Jubileusz 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziwne pytania towarzysza Gomułki.
Część 39. Wystawa Jubileuszowa 600-lecia UJ. Spotkanie z towarzyszem Cyrankiewiczem.
Część 40. Rok 1968. Praca w Zakładzie Zagospodarowania Turystycznego.
Część 41. Profesor Klimaszewski - człowiek zagubiony.
Część 42. Praca doktorska. Zatrudnienie w Instytucie Geografii UJ.
Część 43. Przedmiot moich badań: geografia religii.
Część 44. Polska miejscem spotkań geografów z Zachodu i Wschodu.
Część 45. Rozwój geografii w okresie komunizmu.
Część 46. Wybór Karola Wojtyły na papieża. Przekazanie adresu gratulacyjnego przez rektora Hessa.
Część 47. Czasy Solidarności. Akcja wykładów powszechnych.
Część 48. Pierwsze powojenne wybory rektora. Postać profesora Józefa Gierowskiego.
Część 49. Wpływ stanu wojennego na funkcjonowanie Uniwersytetu.
Część 50. Wyjazd na uroczystości kanonizacji M. Kolbego - spotkanie z Janem Pawłem II.
Część 51. Doktorat honorowy dla Jana Pawła II. "Odwrócone koło fortuny" rektora Hessa.
Część 52. Rok 1989 - pierwsze wolne wybory.
Część 53. Rok 1989 na Uniwersytecie.
Część 54. Transformacja nauki.
Część 55. Studenci dawniej i dziś.
Część 56. Przyszłość szkolnictwa wyższego.
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w mieszkaniu profesora.
Wywiad przeprowadził: Magdalena Kwiecińska, Maciej Zborek
Zdjęcia: Bogusław Sławiński, Maciej Zborek
Dźwięk: Bogusław Sławiński, Maciej Zborek
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 12.04.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy