Zasady przyjmowania wpłat pieniężnych w Archiwum UJ

W związku z zarządzeniem JM Rektora UJ nr 17 z dnia 23 marca 2016 r. Dyrekcja Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że wszelkie wpłaty pieniężne do kasy za usługi wykonywane przez Archiwum są przyjmowane przez pracowników Sekretariatu tylko w godzinach jego pracy (godz. 7.30-15.30).

Data opublikowania: 26.04.2016
Osoba publikująca: Maciej Zborek