Funkcjonowanie Archiwum UJ w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym od 2.07. do 31.08.2018 r. Archiwum UJ będzie funkcjonowało w następujący sposób: Sekretariat w godz. 8.30-15.00, a Czytelnia w godz. 8.30-14.45 (bez dyżurów popołudniowych we wtorki i środy). Od dnia 1.09. br. Archiwum UJ wznowi pracę w zwykłym trybie.

Data opublikowania: 29.06.2018
Osoba publikująca: Maciej Zborek