Funkcjonowanie Archiwum UJ w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie 1.07.-31.08. 2019 Czytelnia Archiwum UJ będzie czynna w godzinach 8.30-14.45 bez dyżurów popołudniowych we wtorki i środy, a Sekretariat Archiwum UJ w godzinach 8.30-14.30. Od 1.09. br. nastąpi powrót do zwykłego trybu funkcjonowania.