Funkcjonowanie Czytelni Archiwum UJ od 10 maja

Archiwum UJ informuje, że od dnia 10 maja w Czytelni Archiwum UJ może jednocześnie przebywać maksymalnie 4 czytelników. Nie jest wymagane wcześniejsze rezerwowanie miejsc. Pierwszeństwo przy korzystaniu z Czytelni Archiwum UJ mają osoby zamawiające materiały archiwalne. Osoby korzystające tylko z księgozbioru podręcznego Archiwum UJ będą obsługiwane w miarę wolnych miejsc. Czytelnia Archiwum jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.
Data opublikowania: 05.05.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek