Nowy adres mailowy Archiwum UJ

Z dniem dzisiejszym ulega zmianie adres poczty elektronicznej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy e-mail to:

archiwum@uj.edu.pl

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji elektronicznej na nowy adres. Stary adres poczty elektronicznej będzie jeszcze aktywny przez najbliższe dwa miesiące ale tylko do odbioru przychodzącej poczty.

Data opublikowania: 16.11.2010
Osoba publikująca: Gracja Witkowska