Rok Kołłątajowski na Uniwersytecie Jagiellońskim

Archiwum UJ wraz z Biblioteką Jagiellońską wspierają Muzeum UJ w przygotowaniu obchodów Roku Kołłątajowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w 200-lecie śmierci tej wybitnej postaci. Hugo Kołłątaj był wychowankiem Uniwersytetu Krakowskiego, później z ramienia Komisji Edukacji Narodowej jego wizytatorem i reformatorem, a po przekształceniu uczelni w Szkołę Główną Koronną – jej rektorem w latach (1782-1786). W dziejach Polski zapisał się jako wybitny działacz polityczny, podkanclerzy koronny, współtwórca Konstytucji 3 maja. Materiały źródłowe do życia i działalności Kołłątaja są rozproszone po wielu archiwach i bibliotekach. W staropolskim zasobie Archiwum UJ znajduje się bezcenny zespół akt Szkoły Głównej Koronnej i Komisji Edukacji Narodowej, wpisany na listę UNESCO „Pamięć Świata" („Memory of the World").
 

Data opublikowania: 07.05.2012
Osoba publikująca: Maciej Zborek