Ograniczony dostęp do prac doktorskich
Uprzejmie informujemy, że od 18 VI 2012 nie będą dostępne do wglądu w Czytelni Archiwum UJ prace doktorskie obronione na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1982 do 2000 r. włącznie, z powodu  ich digitalizacji poza siedzibą Archiwum. 
 
Udostępnianie prac magisterskich
Uprzejmie informujemy, że udostępnianie prac magisterskich obronionych na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1953 do 2010 r. (wersje papierowe) odbywa się w Czytelni  Archiwum UJ raz w tygodniu po uzyskaniu wymaganej zgody i po złożeniu zamówienia na miejscu. Ograniczenie to jest spowodowane przechowywaniem prac magisterskich w magazynie przy ul. Lindego i koniecznością ich każdorazowego transportu do siedziby Archiwum. 
 
Fotografowanie w Czytelni Archiwum UJ
Informujemy, że na podstawie decyzji Komisji Metodycznej i Dyrektora Archiwum UJ wszystkie osoby korzystające ze zbiorów Archiwum UJ w Czytelni mogą wykonywać zdjęcia cyfrowe (także ze statywem, ale bez lampy błyskowej) z udostępnionych i nadających się do tego materiałów archiwalnych za wyjątkiem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, w przypadku których obowiązuje ochrona praw autorskich. Zgody udziela ustnie pracownik dyżurujący w Czytelni. 
Data opublikowania: 18.06.2012
Osoba publikująca: Maciej Zborek