Nowy magazyn Oddziału Akt Collegium Medicum Archiwum UJ

Decyzją Pani Ewy Klepacz-Zielińskiej, zastępcy kanclerza UJ ds. Collegium Medicum, Oddział Akt Collegium Medicum Archiwum UJ otrzymał nowe pomieszczenia magazynowe w wyremontowanym budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM przy ul. Badurskiego 19. Dwa odnowione, funkcjonalne pomieszczenia magazynowe znajdują się w przyziemiu i są wyposażone w nowoczesne regały przesuwne. Przewieziono do nich wszystkie akta przechowywane dotąd w magazynie przy ul. Kopernika 19b, który tym samym został zwolniony przez Archiwum UJ. W nowym magazynie znajduje się już 370 mb. akt. Tam też będzie przyjmowana akcesja z jednostek Collegium Medicum.

Data opublikowania: 16.12.2015
Osoba publikująca: Maciej Zborek