Spuścizna rodzin Tatarów i Odrzywolskich w Archiwum UJ

Z daru Pani Stanisławy Odrzywolskiej do Archiwum UJ trafiła wielkiej wartości spuścizna rodzin Tatarów i Odrzywolskich. Spuścizna obejmuje dyplomy doktorskie, dokumenty i akta urzędowe, korespondencję, pamiętniki, twórczość literacką, liczne fotografie i inne materiały.

Obie rodziny były ściśle związane z Uniwersytetem Jagiellońskim. Inżyner rolnictwa Stanisław Antoni Odrzywolski był absolwentem Studium Rolniczego UJ, Anna Odrzywolska (z domu Bobrownicka) – doktorem filozofii i pracownikiem UJ, Józef Emil Tatar – absolwentem Wydziału Prawa i doktorem praw UJ. Szczególnie obfite i ważne są akta dotyczące córek Józefa Tatara, profesora matematyki w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Krakowie: Stefanii Tatarówny (1880-1942) i Wacławy Tatarówny (1888-1957). Obie były wychowankami Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie, zdawały maturę w Gimnazjum św. Anny i studiowały na Wydziale Filozoficznym UJ, a następnie pracowały jako nauczycielki, aktywne także w tajnym nauczaniu podczas okupacji hitlerowskiej. Stefania był pierwszą kobietą-doktorem wypromowaną na naszej uczelni w 1906 r. na podstawie rozprawy „Król Duch Słowackiego a Nadczłowiek Nietzschego". Spuścizna obejmuje liczne wydrukowane i pozostawione w rękopisie powieści, nowele, dramaty, prace publicystyczne i wypisy jej autorstwa, a w przypadku Wacławy – rękopis jej książki o Marii Słodowskiej-Curie i materiały do biografii siostry. Rysowany węglem portret Stefanii Tatarówny autorstwa jej przyjaciela rysownika, malarza i rzeźbiarza Jana Rembowskiego (1879-1923) został przekazany do Muzeum UJ za pośrednictwem pani kustosz Marii Gajek.

Procedurę przejęcia spuścizny w czerwcu i lipcu 2015 r. przeprowadzili dr Mariusz Jakubek i dr Marcin Baster. Nosi ona sygnaturę Sp. 117. Stanowi znakomity zespół źródeł do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego i szkolnictwa średniego w Krakowie, a także do dziejów krakowskiej inteligencji i kultury polskiej w okresie od końca XIX w. po II wojnę światową. Archiwum UJ wyraża wdzięczność Ofiarodawczyni za zachowanie i przekazanie tych bezcennych pamiątek.

Data opublikowania: 16.12.2015
Osoba publikująca: Maciej Zborek