Muzeum UJ i Archiwum UJ zaprasza na promocję wydawnictwa Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18

Muzeum UJ i Archiwum UJ mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa autorstwa Mieczysława Barcika, Adama Cieślaka, Pawła Gaszyńskiego, Danuty Grodowskiej-Kulińskiej, Urszuli Perkowskiej oraz Przemysława M. Żukowskiego pod tytułem: Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, które ukazało się w następujących tomach: t. A-D, red. Jerzy Michalewicz, Kraków 1999; t. E-J, K-Ł, M-N, O-Q, R, S-Ś, T-Ż, red. Krzysztof Stopka, Kraków 2006-2015.

Wydawnictwo Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae obejmuje biogramy studentów – dokumentując nie tylko moment wpisu, ale cały przebieg kształcenia uniwersyteckiego – za lata 1850/1851–1917/1918. To przedsięwzięcie słownikowe, którego autorami są Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska-Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław Marcin Żukowski, a redaktorem naukowym – Krzysztof Stopka, wpisuje się w większy projekt badawczy realizowany w Archiwum UJ.  Całość została wydana w ośmiu woluminach: A–D (wyd. 1999), E–J (wyd. 2006), K–Ł (wyd. 2009), M–N (wyd. 2011), O–Q (wyd. 2011), R (wyd. 2013), S–Ś (2014), T–Ż (wyd. 2015).

Podstawowym źródłem informacji dla Corpus studiosorum są przechowywane w Archiwum UJ rodowody oraz katalogi (tzw. senacki i wydziałowy), tworzone na każdy semestr oddzielnie. Układ rubryk wpisowych był ułożony tak, aby słuchacz mógł wpisać swoje podstawowe dane biograficzne, podać imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów, odpowiedzieć na pytania, na jakiej podstawie „żąda immatrykulacji", gdzie spędził ostatnie półrocze, jaki ma stosunek do służby wojskowej, czy pobiera stypendium i na jakie wykłady zamierza uczęszczać. Uzupełnieniem tych danych były informacje dziekana lub administracji uczelnianej o opłacie czesnego, zaliczeniu bądź nie semestru, wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego oraz pozauniwersyteckiej działalności studentów (np. o udziale w powstaniu styczniowym 1863/1864).
Prace nad Corpus studiosorum realizowane były początkowo wyłącznie z budżetu Archiwum. W latach 2005-2010 prowadzono je dzięki projektowi badawczemu N N108 3727 33 przyznanemu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2011 r. są finansowane ze środków własnych budżetu Archiwum UJ.

 

Promocja odbędzie się 25 lutego 2016 r. w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego o godzinie 17:00.

Data opublikowania: 17.02.2016
Osoba publikująca: Maciej Zborek