Dar Pani Ewy Malickiej dla biblioteki Archiwum UJ

W 2016 r. biblioteka Archiwum UJ wzbogaciła się o siedemnaście bardzo cennych pozycji książkowych w dwudziestu woluminach z daru Pani Ewy Malickiej, starszego kustosza dyplomowanego, emerytowanego pracownika Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Książki pochodzą z księgozbioru śp. dra Mariana Malickiego. Są to katalogi starych druków, monografie wybranych księgozbiorów, opracowania z zakresu dziejów literatury i książki epoki staropolskiej oraz edycje źródłowe. Książki wpisano do inwentarza pod nr 19768-19787. Znakomicie uzupełniają one zasób biblioteki Archiwum i będą bardzo przydatne w pracach nad dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Marian Malicki (1950-2015) był wieloletnim pracownikiem Oddziału Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej, wicedyrektorem Biblioteki, wybitnym znawcą dawnej książki, edytorem licznych tekstów literackich i historycznych oraz bibliografem, m.in współtwórcą i redaktorem monumentalnych wydawnictw: Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur, Bd. 1-8; Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1-3; Polnische Drucke und Polonica 1501-1700: Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Bd. 1-2 oraz autorem znakomitej pracy Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651, cz. 1: Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Zachowujemy go we wdzięcznej pamięci za jego życzliwość i wiedzę, którą wielokrotnie służył przy realizacji różnych projektów podejmowanych przez pracowników Archiwum.
 

Data opublikowania: 15.04.2016
Osoba publikująca: Maciej Zborek