Dokumenty z Archiwum UJ na wystawie o dziejach Kleparza


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotowało wystawę „Miasto bez murów. W 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366-2016)”, która opowiada dzieje tej podkrakowskiej osady rozwijającej się wokół XII-wiecznej kolegiaty św. Floriana i w 1366 r. lokowanej na prawie miejskim przez króla Kazimierza Wielkiego. Z zasobu Archiwum UJ zostały wypożyczone trzy dokumenty pergaminowe opatrzone pieczęciami.

Pierwszy to dyplom z 15 czerwca 1401 r. wystawiony przez króla Władysława Jagiełłę, który nadał nowofundowanemu Uniwersytetowi Krakowskiemu kanonie i prałatury w kolegiacie św. Floriana na Kleparzu (za wyjątkiem prepozytury i kustodii) z przeznaczeniem na zaopatrzenie profesorów Wydziału Teologicznego (AUJ, dypl. perg. 22). Ta hojna donacja związała ściśle na kilka wieków kolegiatę z dziejami naszej uczelni.

Drugi dokument z 20 czerwca 1442 r. został wystawiony przez wójta i ławników Kleparza i poświadczał zbycie domu przez kleryka Stanisława na rzecz Pawła Stawinogę i jego żony Agnieszki. Zdobi go pieczęć ławy miejskiej kleparskiej (AUJ, dypl. perg. 100).

Trzeci dokument z 26 lipca 1452 r. wystawiony przez burmistrza i rajców Kleparza poświadcza, że kanonicy kolegiaty św. Floriana zakupili od Jana Zakrzewskiego czynsz wykupny tzw. wyderkauf za pieniądze legowane testamentem przez profesora teologii Mikołaja Kozłowskiego. Dokument został uwierzytelniony pieczęcią rady miejskiej.

 

Wystawa jest czynna w Pałacu Krzysztofory w dniach 25.06.2016-23.10.2016. Zapraszamy do zwiedzania. Więcej informacji na stronie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Data opublikowania: 11.08.2016
Osoba publikująca: Maciej Zborek