Bulla papieża Bonifacego IX ze zbiorów Archiwum UJ na wystawie o świętych uniwersyteckich

Z okazji Światowych Dni Młodzieży Muzeum UJ przygotowało wystawę „O świętości! Uniwersytet Jagielloński i jego święci wychowankowie”. Z zasobu Archiwum UJ wypożyczona została pergaminowa bulla Bonifacego IX wystawiona 11 stycznia 1397 r., na mocy której na prośbę króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi papież utworzył na Uniwersytecie Krakowskim Wydział Teologiczny (AUJ, dypl. perg. 19), a także wypełniona własnoręcznie przez Józefa Bilczewskiego karta z danymi osobowymi i poświadczeniem studiów za rok 1881/1882 (tzw. rodowód studencki).

 

Wystawa czynna w dniach 15.07.-15.09. 2016 w przejmujący sposób stawia pytania o codzienną świętość oraz przybliża wielkie postacie związane z Uniwersytetem, którym głęboka wiara i świadectwo życia otworzyły drogę na ołtarze. Są wśród nich królowa Jadwiga Andegaweńska, współzałożycielka uczelni, przedstawiciel dynastii fundatorów – królewicz Kazimierz Jagiellończyk, oraz studenci i profesorowie: Jan z Kęt, franciszkanie obserwanci: Szymon z Lipnicy i Jan z Dukli, kanonik z klasztoru Bożego Ciała Stanisław Kazimierczyk, brat Albert Adam Chmielowski, rektor uczelni i biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar, arcybiskup lwowski Józef Bilczewski oraz papież Jan Paweł II.

 

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania. Więcej informacji na stronie: http://www.maius.uj.edu.pl/muzeum/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_UrSr4CZk44nK/11876392/129617700


 

 

Data opublikowania: 09.09.2016
Osoba publikująca: Maciej Zborek