Spuścizna naukowa profesor Krystyny Pieradzkiej w Archiwum UJ

Zakończyły się prace nad uporządkowaniem spuścizny profesor Krystyny Pieradzkiej, która została przekazana do Archiwum UJ przez Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii UJ 12 XII 2000 r. Prof. Krystyna Pieradzka urodziła się 29 VII 1908 r. w Krakowie. W latach 1926-1930 studiowała na Wydziale Filozoficznym UJ. Następnie rozpoczęła pracę w Archiwum miasta Krakowa. W 1932 r. obroniła doktorat na podstawie rozprawy „Garbary przedmieście Krakowa 1363-1587”, wydanej drukiem rok wcześniej w ramach zasłużonej serii „Biblioteka Krakowska”. Po krótkim epizodzie pracy nauczycielskiej, od 1935 r. znalazła zatrudnienie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Historii powszechnej Średniowiecznej pod kierunkiem prof. Jana Dąbrowskiego i kontynuowała ją po wojnie. W 1972 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. Była członkiem wielu instytucji naukowych i wieloletnim sekretarzem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W 1978 r. przeszła na emeryturę. Zmarła 21 I 1986 r. w Krakowie. W swoich badaniach zajmowała się historią Polski średniowiecznej, dziejami Krakowa, Śląska i pogranicza polsko-węgierskiego. Brała udział w zespołowych pracach nad reedycją „Roczników czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza oraz w opracowaniu dwutomowego rozbioru krytycznego „Roczników” za lata 1385-1480. Do jej najważniejszych prac należą: „Handel Krakowa z Węgrami w XVI w.” (1935), „Na szlakach Łemkowszczyzny” (1939, reprint 1990, 2003), „Walki Słowian na Bałtyku w X-XII wieku” (1953), „Uniwersytet Krakowski w służbie państwa i wobec soborów w Konstancji i Bazylei” w pracy zbiorowej „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764” pod red. K. Lepszego (1964), „Związki Długosza z Krakowem” (1975).

Spuścizna została uporządkowana przez Edytę Paruch i dr Agnieszkę Niedziałek. Należy do największych tego typu zespołów w Archiwum UJ. Nosi sygnaturę Sp. 190. Liczy 72 jednostki archiwalne o łącznej długości 4 mb. Wśród materiałów biograficznych znajdują się świadectwa, legitymacje, dokumenty rodzinne sięgające XIX w., fotografie, ciekawe szkicowniki. Materiały związane z pracą na uniwersytecie obejmują dokumentację zatrudnienia, materiały dydaktyczne, bardzo bogaty zestaw rękopisów, maszynopisów i nadbitek prac własnych. Bogata dokumentacja dotyczy prac nad reedycją kroniki Długosza. Są tam protokoły prac zespołu, wypisy, korekty, wydruki. Ciekawie prezentuje się korespondencja oraz materiały dotyczące działalności społecznej, w tym np. teksty pogadanek radiowych głoszonych przed II wojną światową i odczytów. Wśród źródeł dotyczących Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa znalazła się też pieczątka Towarzystwa. Osobną, a bardzo interesującą część spuścizny tworzą materiały obce, w tym akta osobiste i naukowe oraz korespondencja dwóch innych pracujących w Katedrze (potem Zakladzie) Historii Powszechnej Średniowiecznej IH UJ profesorów: Józefa Garbacika i Stanisława Cynarskiego.

Zdj. Świadectwo maturalne Krystyny Pieradzkiej z 1926 r.

Data opublikowania: 20.06.2017
Osoba publikująca: Maciej Zborek