Archiwum UJ współorganizatorem wystawy „Bibliotheca magna”

Biblioteka Jagiellońska, Muzeum UJ-Collegium Maius i Archiwum UJ zorganizowały wystawę „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów”. Wystawa jest prezentowana w Collegium Maius od 26 X 2017 do 25 I 2018 r. Uroczysty wernisaż odbył się 25 X  br. w auli Collegium Maius z udziałem Pani Prorektor prof. Doroty Malec, prof. Krzysztofa Stopki, dyrektora Muzeum UJ, prof. Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Krzysztofa Ożoga, dyrektora Archiwum UJ oraz licznych gości. Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja nowo wydanego drugiego tomu  historii Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1918, opracowanego zespołowo pod redakcją Piotra Lechowskiego. Wydarzenie uświetnił wykład prof. Krzysztofa Migonia „O znaczeniu świata książek. Tylko przeszłość czy też przyszłość”, a zwieńczyło wręczenie władzom Biblioteki Jagiellońskiej medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wystawa prezentuje dzieje znamienitej książnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniącej od XIX w. funkcje i misję biblioteki narodowej (bibliotheca patriae) w czasach gdy mieściła się w Collegium Maius, a później także w Kolegium Nowodworskiego aż po przeprowadzkę do wybudowanego w dwudziestoleciu międzywojennym nowego gmachu przy al. Mickiewicza, dokonaną już pod okupacją niemiecką w 1940 r. i utrwaloną na filmie. Prezentowane są inkunabuły, starodruki i druki, rękopisy, dyplomy i inwentarze, plany i zdjęcia dawnej biblioteki i jej wnętrz, dawne karty katalogowe i księgi inwentarzowe, pamiątki i dzieła sztuki darowane przez ofiarodawców, portrety darczyńców, dyrektorów i pracowników aż po aranżację dawnego gabinetu prof. Fryderyka Papée. Liczne tablice przybliżają organizację, dzieje budynku, najważniejszych darczyńców, działalność wybitnych dyrektorów biblioteki. Kuratorami wystawy są Joanna Ślaga (Muzeum UJ) i dr Żaneta Kubic (BJ). Archiwum UJ wzięło aktywny udział  w przygotowaniu ekspozycji. Opiekę  konserwatorską obiektów archiwalnych zapewniła Anna Żukowska-Zielińska, a merytoryczną dr Marcin Baster. Zaangażowana była też śp. prof. Urszula Perkowska, długoletni pracownik naszego Archiwum, współautorka wspomnianego tomu, która niestety nie doczekała jego wydania. Z zasobu Archiwum UJ na wystawie prezentowane są m.in.: trzy dyplomy pergaminowe dotyczące darowizn Mikołaja Kozłowskiego, Benedykta z Koźmina i Bartłomieja Nowodworskiego, księga testamentów profesorów uniwersytetu z XVII w., iluminowana księga pilności Wydziału Sztuk z XVII-XVIII w., spis rzeczy darowanych Kolegium Większemu przez opata Jana Ponętowskiego z 1592 r., inwentarz instrumentów naukowych i biblioteki Jana Brożka z 1657 r., pisma Karola Estreichera starszego, podanie Zofii Daszyńskiej-Golińskiej z 1899 r. o pracę w bibliotece (o którą starała się jako pierwsza kobieta – bezskutecznie), notatnik Straży Obywatelskiej przy BJ, złożonej z pracowników uniwersytetu, którzy w 1918-1919 r. w burzliwym czasie odzyskiwania niepodległości i tworzenia państwa polskiego mieli dbać o całośc i bezpieczeństwo zbiorów.  

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania w godzinach otwracia Muzeum UJ: http://www.maius.uj.edu.pl/

 

 

Data opublikowania: 09.11.2017
Osoba publikująca: Maciej Zborek