Zmarła Profesor Zofia Włodek

Z żalem żegnamy Panią Profesor Zofię Włodek, zmarłą 19 lutego 2018 r. wybitną historyk filozofii i teologii średniowiecznej.

Zofia Włodek urodziła się 30 sierpnia 1925 r. w Krakowie. Była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W swoim życiu zawodowym prowadziła badania nad dorobkiem intelektualnym średniowiecznego Uniwersytetu Krakowskiego. Wśród jej publikacji znajdują się opracowania biografii i dzieł uczonych krakowskich, edycje tekstów oraz prace dotyczące średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. W latach 1993-2008 kierowała zespołem badawczym przygotowującym Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. W roku 2012 w uznaniu licznych zasług Uniwersytet Jagielloński uhonorował Ją medalem „Plus ratio quam vis”. W serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” wydawanej przez Archiwum UJ opublikowany został zbiór studiów Zofii Włodek poświęconych historii filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV w. (Kraków 2012).
 
Profesor Zofia Włodek współpracowała z Archiwum UJ przy upamiętnieniu ofiar Sonderaktion Krakau – aresztowanych przez Niemców 6 XI 1939 r. profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – do których należał jej ojciec, prof. Jan Zdzisław Włodek, współtwórca Wydziału Rolniczego UJ.
 
W październiku 2017 roku Pani Profesor przekazała w darze dla Archiwum UJ cenną rodzinną pamiątkę – maszynopis rozprawy doktorskiej obronionej w 1932 r. na Wydziale Filozoficznym UJ przez jej matkę, Zofię Włodkową.
 
Miejscem spoczynku jest Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
Data opublikowania: 01.03.2018
Osoba publikująca: Maciej Zborek