Wystawa stała prac prof. Stanisławy Stokłosowej gotowa

W marcu 2018 roku otwarto w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych wystawę stałą prac prof. Stanisławy Stokłosowej pt. "Polimorfizm wrażeń". Autorką prac malarskich jest emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Stokłosowa. Kariera akademicka Pani Profesor związana jest z Uniwersy­tetem Jagiellońskim gdzie pracowała nieprzerwanie od 1949 do 1997 roku. Studia biologiczne ukończyła w Katedrze Zoologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszystkie zgromadzone na wystawie obrazy pochodzą z prywatnych zbiorów oraz ze zbiorów samej autorki. Motywem przewodnim wszystkich płócien pozostaje przyroda i jej bogactwo form i kształtów. Na wystawie zaprezentowano dwadzieścia pięć obrazów oraz dwa billboardy z deklaracjami ideowymi autorki. Tytuł nie jest przypadkowy, gdyż zdaniem Pani Profesor poliformizm był istotnym czynnikiem kształtującym wyobraźnię pokolenie jej rówieśników.

​Wystawa wcześniej była prezentowana w dniach od 13 lipca do 15 sierpnia 2017 roku w Muzeum UJ.

Wystawę zorganizował: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, Muzeum UJ oraz Archiwum UJ. Opiekę artystyczną sprawuje dr Szymon Kobylarz, ASP Katowice. Kuratorem wystawy jest Maciej Zborek, Archiwum UJ.

 

Komitet organizacyjny tworzyli:

prof. Marian Lewandowski, Katedra Fizjologii Zwierząt

dr hab. Henryk Głąb, Zakład Antropologii

dr hab. Jerzy Galas, Zakład Endokrynologii Katedry Fizjologii Zwierząt

dr hab. Paweł Grzmil, Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu

dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, Zakład Endokrynologii Katedry Fizjologii Zwierząt

doc. Maciej Murawski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr Dorota Lewandowska

Krzysztof Lustofin, Zakład Endokrynologii

Piotr Krawczyński, Administracja Kampusu UJ

Laura Pardyak, Zakład Endokrynologii

Kamil Wartalski, Zakład Endokrynologii

Jerzy Wiater, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki.

1 /image/image_gallery?uuid=5913d2be-ac90-4d28-87d4-df43378cc194&groupId=1445705 5504 3096 Maciej Zborek 2 6
2 /image/image_gallery?uuid=4cb60f92-aebe-4cf7-aefa-92e8b52b5cf3&groupId=1445705 5504 3096 Maciej Zborek 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=8dcebe7c-48f1-45fd-aad6-11c11a813afa&groupId=1445705 5504 3096 Maciej Zborek 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=f31897b2-ffdf-425f-b61a-2625dc916399&groupId=1445705 5504 3096 Maciej Zborek 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=914c9c33-0c4a-4f31-8527-3b57c5020012&groupId=1445705 5504 3096 Maciej Zborek 6 4