Materiały z Archiwum UJ na wystawie „Akademia na Uniwersytecie”

10 maja 2018 r. została otwarta wystawa „Akademia na Uniwersytecie. Związki Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim”. Wystawa jest elementem obchodów jubileuszu 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 

Geneza wzajemnych związków sięga XVIII w., kiedy to malarze krakowscy przeszli pod jurysdykcję rektora Uniwersytetu Krakowskiego, byli wpisywani do metryki uniwersyteckiej i rozsądzali sprawy sądowe przed sądem rektorskim. Szkoła, będąca zaczątkiem późniejszej Akademii powstała w 1818 r. jako element struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1833 r. została odłączona i funkcjonowała jako Szkoła Rysunku i Malarstwa. Jednak wielu jej uczniów i pedagogów związanych było z Uniwersytetem, a łączność tę podkreślała siedziba mieszcząca się w Collegium Minus. W 1873 r. powstała samodzielna Szkoła Sztuk Pięknych z Janem Matejką na czele, którego z Uniwersytetem łączyły rozliczne więzi, począwszy od nauki w Gimnazjum św. Anny, przez studia biblioteczne i archiwalne nad zbiorami Collegium Maius, przyjaźnie z profesorami, aż po wątki jego twórczości malarskiej i dary obrazów dla naszej Alma Mater.

 

Z Archiwum UJ na wystawę zostało wypożyczonych 40 rękopiśmiennych ksiąg, dokumentów i akt. Są wśród nich XVIII-wieczny tom metryki uniwersyteckiej, statuty cechu malarzy krakowskich, Statut Organiczny UJ z 1818 r., , statuty Akademii Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie Jagiellońskim z 1831 r. i 1833 r., inwentarze, katalogi uczniów, programy lekcji, pisma dyrektorów Szkoły Rysunku i Malarstwa i inne. Jest to część bogatych materiałów dokumentujących powstanie, ustrój, wyposażenie i działalność ASP, jakie znajdują się w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wystawa powstała przy współudziale Collegium Maius-Muzeum UJ. Jej kuratorami są Jolanta Pollesch, dr Jakub Osiecki i Michał Pilikowski. Ekspozycja będzie czynna do 3 sierpnia 2018 r. Zapraszamy serdecznie do zwiedzania.

 

Il. Obraz Jana Matejki z 1858 r. „Zygmunt I nadający przywilej szlachectwa profesorom Uniwersytetu Krakowskiego”, namalowany na zakończenie nauki w Szkole Rysunku i Malarstwa. Podarowany przez autora Bibliotece Jagiellońskiej. Obecnie w zbiorach Muzeum UJ.

 

Więcej informacji:

http://www.maius.uj.edu.pl/muzeum/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_UrSr4CZk44nK/11876392/139750510

 

https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/aktualnoci/wydarzenia-aktualnosci-116/34-wydarzenia/3928-zapraszamy-na-wernisa-wystawy-i-promocj-ksiki-o-zwizkach-krakowskiej-asp-z-uniwersytetem-jagielloskim-

 

 

Data opublikowania: 14.05.2018
Osoba publikująca: Maciej Zborek