„Kraków i Uniwersytet Jagielloński na kartach pocztowych sprzed 100 lat” wystawa prof. Aleksandra Skotnickiego przeniesiona

Staraniem Archiwum UJ i władz rektorskich wystawa profesora Aleksandra Skotnickiego prezentowana przez kilka tygodni w Collegium Maius została przeniesiona 30 listopada br. do Auditorium Maximum. Odwiedzający budynek przy ulicy Krupniczej mogą zobaczyć unikatowe pocztówki z kolekcji prywatnej profesora Aleksandra Skotnickiego. Sam pomysłodawca w taki sposób opisuje swój zamysł:

"Wówczas to, do byłej stolicy nieistniejącego państwa przybyło kilkudziesięciu rektorów i profesorów z wszystkich europejskich i trzech amerykańskich uniwersytetów. Dnia 8 czerwca 1900 na dziedzińcu Collegium Maius stanął zamówiony przez władze UJ pomnik Mikołaja Kopernika, najsłynniejszego studenta Akademii (w latach 1491-1495). Wystawa pokazuje równocześnie Kraków tamtego czasu, jaki zobaczyli wybitni goście z pozostałych zaborów i innych krajów. Możemy też podziwiać w oryginale piękne pocztówki krakowskie z lat 1900-1914". 

Wystawa jest dostępna w godzinach pracy budynku i dostęp do niej jest nieograniczony. Pocztówki zostały zaprezentowane na pierwszym i drugim piętrze korytarza Auditorium Maximum. Autorem wystawy jest profesor Aleksander Skotnicki. Aranżacja wystawy w Auditorium Maximum została wykonana przez Macieja Zborka, pracownika Archiwum UJ.  

 

1 /image/image_gallery?uuid=caceb3c7-acdc-4ea9-947d-0902a980009a&groupId=1445705 3250 1928 Maciej Zborek 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=fd63f682-7843-4dcd-9446-4ea18a112718&groupId=1445705 1080 1168 Maciej Zborek 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=08caa250-ef25-4794-8637-cf80037bca2e&groupId=1445705 2996 2992 Maciej Zborek 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=f1c98476-4789-4499-b9fe-15cdff301335&groupId=1445705 1620 1946 Maciej Zborek 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=2cf30b83-31e1-445d-8a51-8002891eb44d&groupId=1445705 5442 3076 Maciej Zborek 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=5fd80eeb-8820-4293-9220-a06f93c2e941&groupId=1445705 5330 2956 Maciej Zborek 7 5