Spuścizna Profesora Romana Grodeckiego w Archiwum UJ

Spuścizna Prof. Romana Grodeckiego w Archiwum UJ, przechowywana pod sygn. Sp. 37, znacząco się powiększyła dzięki darowi Prof. Jerzego Wyrozumskiego, który przed swoją śmiercią dysponował archiwum i biblioteką.

 

Roman Grodecki (1889-1964) był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym mediewistą, wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej (przekształcanej pod różnymi nazwami aż po katedrę Historii Polski do XV w., dziś: Zakład Historii Polski Średniowiecznej). J. Wyrozumski był uczniem Grodeckiego i jego następcą, otrzymał odeń księgozbiór i sprawował pieczę nad pozostawionymi przez niego materiałami. Był też kustoszem pamięci i twórczości swego Mistrza, m.in. przygotował do druku tom tekstów pt. „Polska Piastowska”. W dwóch transzach w maju i październiku 2018 r. zgodnie z wolą Prof. Wyrozumskiego zostały przekazane do Archiwum UJ materiały warsztatowe, biograficzne i korespondencja Grodeckiego. Zostały one wstępnie uporządkowane i spisane z natury. Mieszczą się w 35 teczkach. Większość stanowią wykłady i wypisy z historii Polski, zwłaszcza z zakresu uprawianej przez R. Grodeckiego ze szczególnym znawstwem historii społeczno-gospodarczej: osadnictwa, miast, rzemiosła, handlu, górnictwa solnego, pieniądza, świadczeń ludności, wieców, konfederacji, a także z dziejów Krakowa. Teksty te dają znakomity wgląd w jego zainteresowania, warsztat naukowy i dorobek twórczy, który częściowo znalazł wyraz w druku. Osobna teczka mieści materiały przejęte po Prof. Franciszku Bujaku (1875-1953), związane z pracami nad V tomem „Kodeksu dyplomatycznego Małopolski”. Wśród akt osobistych jest korespondencja z lat 1927-1964, własnoręczna biografia wojenna, nieliczne zdjęcia oraz dokumenty żony Stefanii Grodeckiej i córki Heleny.

 

Fot. Umowa R. Grodeckiego z Książnicą Atlas z 1936 r. na napisanie powieści biograficznej „Kazimierz Wielki”.

Data opublikowania: 20.12.2018
Osoba publikująca: Maciej Zborek