Zmarł Profesor Andrzej Banach

W dniu 7 kwietnia 2019 r. zmarł Prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Banach. Urodził się 14 stycznia 1944 r. w Nowym Sączu. Ukończył Szkołę Podstawową w Biegonicach i Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. W latach 1962-1967 studiował historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był uczniem prof. Henryka Barycza, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską i doktorską.

 

Po ukończeniu studiów w 1967 r. A. Banach krótko pracował jako nauczyciel w LO w Starym Sączu, a następnie w administracji DS „Żaczek”. W latach 1968-1975 był pracownikiem Archiwum UJ, gdzie jako asystent naukowo-techniczny pod kierunkiem prof. Leszka Hajdukiewicza zaangażował się m.in. w prace nad „Kroniką Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz w liczne przedsięwzięcia naukowe, m.in. opracowanie biogramów uczonych, które weszły do wydawnictwa „Historia Nauki Polskiej” t. VI oraz zestawianie biogramów studentów w ramach projektu „Corpus academicum Cracoviense”.

 

Od 1975 r. pracował w Instytucie Historii UJ w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury najpierw jako asystent, a następnie adiunkt. W 1979 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Konwersje religijne i rekatolizacja protestantów w Polsce w latach 1560-1600”. Habilitował się w 1997 r., profesorem nadzwyczajnym został w 2002 r., a profesorem zwyczajnym w 2011 r. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana (1999-1005), a następnie dziekana Wydziału Historycznego UJ (2005-2012). Od 2001 r. był redaktorem naczelnym „Kroniki Uniwersytetu Jagiellońskiego”. W latach 2011-2014 pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Oświaty i Kultury w Instytucie Historii UJ.

 

Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Opieka naukowa prof. H. Barycza i prof. L. Hajdukiewicza oraz praca w Archiwum UJ ukształtowały jego początkowe badania nad reformacją i kontreformacją w Polsce, a następnie szeroko podejmowane prace nad dziejami oświaty i wychowania w epoce nowożytnej aż po wiek XX, w tym zwłaszcza nad dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego, biografistyką uczonych i prozopografią środowisk studenckich. Autor wielu biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym” oraz rozpraw z dziejów UJ i szkolnictwa w Galicji, w tym monografii „Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/1861-1917/1918” (Kraków 1997) oraz „Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861-1917/1918” (Kraków 2009). W 2015 r. grono uczniów i przyjaciół przygotowało jubileuszową księgą pamiątkową „Amico, socio et viro docto”. Był przyjacielem Archiwum UJ, o którym zawsze pamiętał. Tu znajdował materiały do swoich prac i grono dawnych przyjaciół, tu zawsze zaglądał z nieodłącznym uśmiechem, serdecznie witany. Żegnamy Go dziś z ogromnym smutkiem.

Data opublikowania: 08.04.2019
Osoba publikująca: Maciej Zborek