Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ireneusza Skupnia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ireneusza Skupnia pt. „Kino Prestona Sturgesa. Autorskie dywersje na obrzeżach klasycznej narracji” odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 03.06.2020 o godz. 12:30.

Promotor                                  -  prof. Alicja Helman

Promotor pomocniczy              - dr hab. Patrycja Włodek

Recenzenci                             -  dr hab. Kamila Żyto
                                               -  dr hab. Artur Piskorz, prof. UP

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt p. dr hab. Jackiem Ostaszewskim, prof. UJ  jacek.ostaszewski@uj.edu.pl
 
 

Rozprawa doktorska mgr. Ireneusza Skupnia (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Kamili Żyto (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Artura Piskorza, prof. UP (wersja pdf)

Streszczenie pracy doktorskiej (wersja pdf)

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej (wersja pdf)