Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Petrowicza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Petrowicza pt. „Teoria dynamik gier”  odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 29.05.2020 o godz. 14:00.

Promotor                               -  prof. Andrzej Pitrus

Promotor pomocniczy             -   dr Jan Argasiński

Recenzenci                            -  dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS
                                           -  dr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt p. dr hab. Jackiem Ostaszewskim, prof. UJ  jacek.ostaszewski@uj.edu.pl
 
 

Rozprawa doktorska mgr. Marcina Petrowicza (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ (wersja pdf)

Streszczenie pracy doktorskiej (wersja pdf)

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej (wersja pdf)

Data opublikowania: 15.03.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek