Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Jędrzejczak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Jędrzejczak pt. „Wpływ Rudbeckia laciniata L. na pokrywę roślinną oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion nieużytkowanych łąk” odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 02.06.2020 o godz. 10:00.

Promotor                                  -  dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ

Recenzenci                             -  dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
                                               -  dr hab. Sylwia Nowak, prof. UP

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt p. mgr Lilianną Żwirecką  sekretariat.ib@uj.edu.pl
 
 

Rozprawa doktorska mgr Elżbiety Jędrzejczak (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Joanny Czarneckiej, prof. UMCS (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Sylwii Nowak, prof. UP (wersja pdf)

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej (wersja pdf)

Data opublikowania: 16.03.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek