Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Chaberskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Chaberskiego pt. „Doświadczenie jako asamblaż w sztuce zamglonego antropocenu" odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 27.05.2020 o godz. 12:00.

Promotor                                  -  prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Recenzenci                             -  prof. dr hab. Agnieszka Jelewska
                                             -  prof. dr hab. Iwona Kurz

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt p. mgr Anetą Malik- Wosik   aneta.1.malik@uj.edu.pl
 
 

Rozprawa doktorska mgr. Mateusza Chaberskiego (wersja pdf)

Recenzja prof. Agnieszki Jelewskiej (wersja pdf)

Recenzja prof. Iwony Kurz (wersja pdf)

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej (wersja pdf)

Data opublikowania: 13.03.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek