Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Bąk

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości UJ uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr Sylwii Bąk pt. „Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, które odbędzie się 8 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji MS Teams: https://tinyurl.com/y8pykb6p

 

Promotor:                   prof. dr hab. Piotr Jedynak

Recenzenci:                prof. dr hab. Alina Matuszak-Flejszman – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                    prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

 

Rozprawa doktorska mgr Sylwii Bąk (wersja pdf)

Recenzja Prof. dr hab. Maciej Urbaniak (wersja pdf)

Recenzja Prof. dr hab. Alina Matuszak-Flejszman (wersja pdf)

Data opublikowania: 18.03.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek