Komunikat nr 1 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że w związku z pracami nad wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), przygotowaniem m.in. Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej UJ oraz zmianami w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezbędne jest dostosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) do tworzonego nowego systemu kancelaryjnego.

W związku z powyższym Archiwum UJ zwraca się do wszystkich jednostek organizacyjnych UJ o zapoznanie się z projektem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, zamieszczonym pod adresem:

http://www.archiwum.uj.edu.pl/archiwum/aktualnosci/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Ez8T/1445705/145664815

i przesłanie uwag na adres e-mail: archiwum@uj.edu.pl w terminie do dnia 28.08.2020.

 

Z upoważnienia Dyrektora Archiwum UJ

dr Mariusz Jakubek, zastępca Dyrektora Archiwum UJ

 

Plik projektu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Aktu Uniwersytetu Jagiellońskiego (wersja doc)

Plik projektu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Aktu Uniwersytetu Jagiellońskiego (wersja pdf)

 

 

Data opublikowania: 15.07.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek