Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleną Surman

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Surman Charakterystyka ektosomów uwalnianych przez komórki ludzkiego czerniaka złośliwego  odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 21.09.2020 o godz. 10:00.

 

Promotor         Dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ

 

Recenzenci      Prof. dr hab. Hubert Krotkiewski

- Dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz

 

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt p. dr hab. Elżbietą Kołaczkowską ela.kolaczkowska@uj.edu.pl  do 18 września 2020 r.

 

 

Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Surman (wersja pdf)

Recenzja Prof. dr hab. Hubert Krotkiewski (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz (wersja pdf)

Zawiadomienie o publicznej obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 14.07.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek