Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Borowskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Borowskiego Między dzieciństwem a dorosłością… Przemiany polskiej prozy dla młodzieży w XXI wieku odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Teams w dn. 28.10.2020 o godz. 12:00.

 

Promotor:         prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Recenzenci:     Prof. dr hab. Zofia Budrewicz

                        Dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr

 

Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z p. mgr Anetą Malik- Wosik na adres e-mail: aneta.1.malik@uj.edu.pl
do 26 października 2020 r.

 

Rozprawa doktorska mgr. Dominika Borowskiego (wersja pdf)

Recenzja Prof. dr hab. Zofii Budrewicz (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Doroty Michuły (wersja pdf)

Data opublikowania: 29.09.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek