Ograniczenie dostępności Czytelni Archiwum UJ w dn. 12-16.04.2021

W związku z sytuacją epidemiczną na podstawie zarządzenia nr 35 Rektora UJ z dn. 8.04.2021 r. uprzejmie informujemy, że w dniach 12-16.04.2021 r. Czytelnia Archiwum UJ będzie czynna codziennie w godz. 9.00-14.00 przy ograniczeniu dostępnych miejsc do 2. Czytelnicy są zobowiązani do uprzedniego zgłoszenia chęci skorzystania ze zbiorów na mail archiwum@uj.edu.pl, po czym otrzymają mail potwierdzający zgłoszenie ze wskazaniem terminu (dnia), w którym możliwy będzie wstęp do Czytelni.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk po wejściu do Czytelni, używanie rękawiczek jednorazowych i stosowanie maseczki przez cały czas korzystania ze zbiorów oraz dwie przerwy na wietrzenie sali o 11.00-11.10 oraz 13.00-13.10.

 

Data opublikowania: 01.12.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek