Publiczna obrona rozprawy doktorskie mgra Grzegorza Pakuły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Pakuły pt. Lean manufacturing na podbudowie podejścia procesowego w organizacjach branży budowlanej odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 20.01.2021 r. o godz. 12:00. 

  

Promotor        - dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Promotor pomocniczy - dr hab. Bolesław Goranczewski

Recenzenci     - prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

                         - dr hab. Adam Skrzypek, prof. UPH

 

 

Rozprawa doktorska mgra Grzegorza Pakuły (wersja pdf)

Recenzja prof. dr hab. Stanisława Tkaczyka (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Adama Skrzypka, prof. UPH (wersja pdf)

Zawiadomienie o obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 08.12.2020
Osoba publikująca: Maciej Zborek