Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Piaseckiej - Rodak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Piaseckiej - Rodak pt. Dostawa materiału transportowanego w zawiesinie do koryt potoków w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Team w dn. 21.01.2021 r. o godz. 8:30. 

  

Promotor        - dr hab. Jolanta Święchowicz, prof. UJ

 

Recenzenci     - dr hab. Ewa Smolska, prof. UW

                         - dr hab. Józef Szpikowski, prof. UAM

 

 

Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z p. mgr Ewą Pałczyńską ewa.palczynska@uj.edu.pl do 19 stycznia 2021 r.

 

Rozprawa doktorska mgr Joanny Piaseckiej - Rodak (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Ewy Smolskiej, prof. UW (wersja pdf)

Recenzja dr hab. Józefa Szpikowskiego, prof. UAM (wersja pdf)

Zawiadomienie o obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 05.01.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek