Ograniczenie dostępności zbiorów Archiwum UJ

Uprzejmie informujemy, że do odwołania zostaje zawieszone udostępnianie PT. Czytelnikom części sygnatur z zasobu Archiwum UJ. Jest to związane z przenosinami archiwaliów do nowego magazynu przy ul. Reymonta, weryfikacją spisów oraz opracowaniem nowych procedur udostępniania zbiorów znajdujących się poza głównym magazynem. Termin zakończenia prac zostanie podanie w osobnym komunikacie.

Niedostępne będą następujące sygnatury:

WT II 253: Prace magisterskie z lat 1930-1939, 1945-1954
WT II 274: Prace doktorskie z lat 1886-1939, 1945-1954
WP II 514: Prace doktorskie z lat 1921-1939
WL II 626: Prace doktorskie z lat 1932-1949
WF II 505: Prace doktorskie z lat 1860-1945
WR 183: Prace doktorskie z lat 1924-1953
SSp 71: Prace magisterskie z lat akademickich 1946/47-1950/51
SWF 71: Prace magisterskie z lat 1931-1949
WFm 40: Prace doktorskie z lat 1947-1949
KM 57: Prace magisterskie z lat 1927-1951
PKEN 27: Wypracowania domowe kandydatów z lat 1868-1939
WP III 202: Prace doktorskie z lat 1945-1951
WHm 197: Prace doktorskie z lat 1945-1951
WMP 172: Prace doktorskie z lat 1945-1951

Zbiory zdigitalizowane znajdujące się w nowym magazynie będą udostępniane tylko w wersji cyfrowej, w tym WF II 504, IDO oraz rozprawy doktorskie. Aktualnie trwająca digitalizacja obejmuje prace doktorskie z lat 1996-2003, które na ten czas są w ogóle wyjęte z udostępniania.

 

Data opublikowania: 26.01.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek