Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Sadkowskiego

W dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 1100 w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Sadkowskiego. 

 

Tytuł rozprawy: Rachunek kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw usługowych

 

Promotor:        Prof. dr hab. Piotr Jedynak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:     dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

Rozprawa doktorska mgra Wojciecha Sadkowskiego (wersja pdf)

Zawiadomienie o obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 03.03.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek