Wstrzymanie akcesji do Archiwum UJ (nie dotyczy Oddziału Akt CM UJ)

Archiwum UJ informuje, że od 11 sierpnia 2021 r. wstrzymuje akcesję akt z jednostek organizacyjnych UJ ze względów technicznych. 

Data opublikowania: 11.08.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek