Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Gogoli-Mruk

W dniu 13 września 2021 r. o godz. 1300 w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Gogoli-Mruk.

 

Tytuł rozprawy: Molekularny mechanizm działania egzogennych związków hormonalnie czynnych w biologii ludzkich ziarniszczaków jajnika

 

Promotor:        Dr hab. Anna Ptak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:     Prof. dr hab. inż. Anna Hrabia – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Prof. dr hab. Izabela Wocławek-Potocka – Polska Akademia Nauk, Olsztyn

 

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt z p. dr hab. Pawłem Grzmilem, prof. UJ na adres e-mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl do 10 września 2021 r.

 

 

Rozprawa doktorska mgr Justyny Gogoli-Mruk (wersja pdf)

Recenzja prof. dr hab. inż. Anny Hrabi (wersja pdf)

Recenzja prof. dr. hab. Izabela Wocławek-Potocka (wersja pdf)

Zawiadomienie o obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 26.08.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek