Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kurowskiej

W dniu 13 września 2021 r. o godz. 1000 w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kurowskiej.

 

Tytuł rozprawy: Expression and role of vaspin in porcine ovarian cells

 

Promotor:        Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:     Prof. dr hab. Iwony Bogackiej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dr hab. Katarzyny Szkudelskiej, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznianiu

 

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt z p. dr hab. Pawłem Grzmilem, prof. UJ na adres e-mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl do 10 września 2021 r.

 

 

Rozprawa doktorska mgr Patrycji Kurowskiej (wersja pdf)

Recenzja prof. dr hab. Iwony Bogackiej (wersja pdf)

Recenzja dr. hab. Katarzyny Szkudelskiej, prof. UPP (wersja pdf)

Zawiadomienie o obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 11.08.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek