Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bednarz

W dniu 20 września 2021 r. o godz. 1000 w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bednarz.

 

Tytuł rozprawy: Rola nerek w procesie neutralizacji hemu i metabolizmie żelaza w przebiegu hiperbilirubinemii noworodków - badania prowadzone na modelu mysim

 

Promotor:        Dr hab. Małgorzata Lenartowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:     Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

Prof. dr hab. Jolanta Małyszko – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Osoby, które chcą wziąć w obronie proszone są o kontakt z p. dr hab. Pawłem Grzmilem, prof. UJ na adres e-mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl do 17 września 2021 r.

 

 

Rozprawa doktorska mgr Aleksandry Bednarz (wersja pdf)

Recenzja prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego (wersja pdf)

Recenzja prof. dr. hab. Jolanty Małyszko (wersja pdf)

Zawiadomienie o obronie (wersja pdf)

Data opublikowania: 11.08.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek