Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Połeć

W dniu 28 października 2021 r. o godz. 1300 w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Połeć.

 

Tytuł rozprawy: Przedsiębiorczość kulturalna artystów ulicznych: Społeczne, kulturowe i instytucjonalne aspekty nieformalnej organizacji w polskich miastach

 

Promotor:                         prof. dr hab. Monika Kostera

Recenzenci:                       Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

                                   Dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu

Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji MS Teams: https://tiny.pl/97zs1   

Z pracą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Czytelni Archiwum UJ, Kraków, al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry – budynek BJ, II piętro) p. 203.

Dodatkowo streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronach internetowych:

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: https://www.ck.gov.pl/review/id/49297/type/ud.html  oraz

Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości UJ:  https://rd-zarzadzanie-jakosc.nauka.uj.edu.pl/doktoraty/przewody-doktorskie.

Data opublikowania: 13.09.2021
Osoba publikująca: Maciej Zborek