Nowa publikacja Archiwum UJ. Książka Haliny Zwolskiej „Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795”

Staraniem Archiwum UJ ukazała się właśnie książka Haliny Zwolskiej „Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795”. Jest to efekt wieloletnich prac Autorki, emerytowanej już pracowniczki naszego Archiwum, który ukazuje się jako pierwszy tom serii „Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX”. Książkę do druku przygotowali i zredagowali Marcin Baster i Maciej Zdanek. Jest to opatrzone obszernym wstępem zestawienie prawie 1300 krótkich biogramów wszystkich kategorii uczniów i studentów Szkoły Głównej Koronnej. Byli to wolni słuchacze studiujący na własny koszt, tzw. kandydaci stanu akademickiego (przyszli nauczyciele), uczniowie chirurgii przysyłani i opłacani z miast królewskich (tzw. funduszowi z miast), klerycy z Seminarium Akademicko-Diecezjalnego i innych seminariów krakowskich.

Osobną grupę stanowiły kobiety uczęszczające na kursy dla położnych organizowane w Szkole Głównej. Katalog nie rości sobie pretensji do prezentowania kompletnych biografii, ale podaje podstawowe dane osobowe, informacje o odbyciu i przebiegu studiów oraz ścieżkach dalszych karier, przede wszystkim z wykorzystaniem bogatego rękopiśmiennego zasobu Archiwum UJ. Książka została wydana przez Księgarnię Akademicką w serii „Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria C”. Publikacja wpisuje się w jubileusz 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej przypadający w 2023 r. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyła badaczom i miłośnikom dziejów uczelni i polskiej kultury epoki Oświecenia.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/348

 

Data opublikowania: 10.03.2022
Osoba publikująca: Maciej Zborek