Vetulani. Piękny umysł. Dzikie serce - premiera biografii autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej

Tekst „Vetulani. Piękny umysł. Dzikie serce” Katarzyny Kubisiowskiej był przygotowywany przez kilka lat, a autorka wielokrotnie korzystała z materiałów audiowizualnych zgromadzonych w Archiuwm UJ w ramach projektu "Pamięć Uniwersytetu".

Rozmowy z profesorem Jerzym Vetulanim zarejestrowane w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk przygotowali Maciej Zborek i Andrzej Hytroś w latach 2013-2015.

Wszystkich zainteresowanych publikacją zapraszamy do wzięcia udziału w rozmowie z autorką książki w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Szczegóły wydarzenia dostępne są w mediach społecznościowych.

Data opublikowania: 05.04.2022
Osoba publikująca: Maciej Zborek