Spuścizna Heleny Lenartowicz w Archiwum UJ

Archiwum UJ wzbogaciło się ostatnio o spuściznę Pani Heleny Lenartowicz, pierwszej w Polsce pielęgniarki z tytułem naukowym doktora habilitowanego.
Przekazany przez Nią zespół akt jest niewielki rozmiarem, ale cenny, pokazuje bowiem dorobek 54 lat pracy w zawodzie, rozwoju naukowego, udziału w życiu uczelni, z którymi była związana (Akademia Medyczna w Lublinie, Akademia Medyczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)  i działań prowadzonych w kierunku udoskonalania pracy pielęgniarskiej.

Pani Helena Lenartowicz jest autorką 3 książek i ponad stu artykułów dotyczących kształcenia, poprawy organizacji pracy, zadań pielęgniarek, ale też opieki nad chorym czy gospodarki wewnętrznej szpitali.

Data opublikowania: 14.11.2022
Osoba publikująca: Maciej Zborek