Księga konkursowa Domu Studenckiego „Żaczek”. Dar Pani Krystyny Moczulskiej

20 kwietnia 2023 r. Pani Krystyna Moczulska przekazała do Archiwum UJ piękny dar. Jest to księga konkursowa Domu Studenckiego „Żaczek” przygotowana w 1962 r. na ogólnopolski konkurs, który miał wyłonić najlepszy akademik w Polsce. I „Żaczek” zwyciężył! Materiały zgromadzili zamieszkujący go studenci. Oprawę graficzną wykonała grupa plastyków działająca przy Radzie Mieszkańców „Żaczka”. W przygotowaniach do konkursu brał czynny udział Leszek Aleksander Moczulski (1938-2017), wówczas student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, później wybitny krakowski poeta.  
 
W starym segregatorze umieszczono przebogatą dokumentację. Znajdują się tam m.in. oryginalne sprawozdania i zaświadczenia, wykazy uroczystości, wystaw, zebrań, odczytów, zabaw i imprez społecznych, pokwitowania wydatków, wycinki z prasy, czarno-białe zdjęcia, barwne ilustracje i karykatury, wiersze Leszka A. Moczulskiego, a także sumienne podliczenia konkursowej punktacji. Wszystko to składa się na materiał dokumentujący realia życia, wyposażenie, podejmowane przedsięwzięcia - całe bogactwo pełnego inwencji i humoru życia studenckiego, które wówczas kwitło w murach „Żaczka”.  
 
Księga, wędrująca przez lata z rąk do rąk, zachowała się w spuściźnie poety, porządkowanej przez Żonę. Pani Krystyna Moczulska, absolwentka archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczennica Prof. Marii Bernhard,  długoletni pracownik Muzeum XX. Czartoryskich i twórczyni tamtejszej galerii sztuki starożytnej podzieliła się z nami przy okazji niesamowitymi wspomnieniami z okresu studiów, w tym o udziale w prowadzonych wówczas pracach wykopaliskowych.  
 
Księga została włączona do zasobu Archiwum UJ, będzie poddana konserwacji i powinna służyć jako znakomite źródło do historii życia studenckiego w powojennej Polsce.
 
 
Data opublikowania: 15.05.2023
Osoba publikująca: Maciej Zborek