Struktura organizacyjna

 
Oddział Akt Dawnych
Tel. (12) 663-35-41

Oddział Akt Collegium Medicum
Tel. (12) 421-27-97 lub (12) 424-72-26

Oddział Akt Nowych
Tel. (12) 663-35-41

Oddział Badań Dziejów UJ
Tel. (12) 663-35-39

Oddział Dokumentacji Audiowizualnej
Tel. (12) 663-34-50

Oddział Dokumentacji Pozaaktowej
Tel. (12) 663-35-37

Oddział Konserwacji Papieru i Skóry
Tel. (12) 663-35-85

Czytelnia
Tel. (12) 663-35-37

Biblioteka
Tel. (12) 663-35-39

Sekretariat
Tel. (12) 663-35-35