Wspomnienia profesora Bolesława Gintera

Wspomnienia profesora Bolesława Gintera

Profesor Bolesław Ginter urodził się 14 marca 1938 roku we Lwowie. Studia zakończył w roku 1961, a pięć lat później obronił doktorat. Kolokwium habilitacyjne odbył w roku 1973. Tytuł profesora otrzymał w roku 1985.

Część 1. Realia pracy na wykopaliskach, a wspomnienia z dzieciństwa.
Część 2. Pierwszy kontakt z Uniwersytetem Jagiellońskim... wizyty u prof. Miodońskiego.
Część 3. Co wiedziałem o Uniwersytecie Jagiellońskim przed rozpoczęciem studiów?
Część 4. Studia na Uniwersytecie, jako etap... w karierze reżysera.
Część 5. 1 września na studiach - naukowe eksperymenty.
Część 6. Pierwszy wykład u profesora Jamki.
Część 7. "Profesor Jamka potrafił ocenić swoich uczniów".
Część 8. Nieliczna kadra naukowa. Katedra Archeologii Polskiej.
Część 9. Mój mistrz - Stefan Krukowski.
Część 10. Co najlepiej zapamiętałem z zajęć na pierwszym roku?
Część 11. Pierwszy wyjazd w teren: "Tym więcej się widzi, im więcej się wie".
Część 12. Profesor Kędziorek cytuje Tuwima.
Część 13. Wspólna nauka. Studenckie więzi.
Część 14. Miałem wielu kolegów w Żaczku.
Część 15. "Dziewczyny bardzo pilnie notowały wykłady".
Część 16. "Miałem znakomitych nauczycieli". Wykłady u prof. Moszyńskiego.
Część 17. "Kazimierza Moszyńskiego pamiętam..."
Część 18. Student Ginter kończy z wojskiem.
Część 19. Moja pierwsza sesja egzaminacyjna.
Część 20. Praktyki studenckie po pierwszym roku.
Cześć 21. Kultura studencka lat pięćdziesiątych.
Część 22. Teatr 38. Ultimatum profesora Jamki: archeologia albo teatr.
Część 23. Paradygmat teatralny w archeologii.
Część 24. "Tam radykalnie zmieniłem swoje zainteresowania".
Część 25. Obrona pracy magisterskiej.
Część 26. Praca w Muzeum Archeologicznym. Propozycja profesora Jamki, doktorat.
Część 27. "Przez kilka lat byłem sekretarką" - uniwersytecka administracja.
Część 28. Temat doktoratu.
Część 29. Studia doktoranckie.
Część 30. Obrona doktoratu. Rady rodziców.
Część 31. Praca po doktoracie - siedem lat do habilitacji.
Część 32. Przedmiot zainteresowań. Rozprawa habilitacyjna.
Część 33. Marzec 1968 roku. Działalność w ZNP, Solidarność.
Część 34. Sprawowanie funkcji prodziekana w latach 1984-87.
Część 35. Działalność w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Część 36. Wykopaliska w wąwozie Klisura na Peloponezie.
Część 37. Odkrycie w nauce.
Część 38. Czy archeologia stoi w opozycji do nauki Kościoła katolickiego?
Część 39. Czy archeologia jest nauką?
Część 40. Sens archeologii.
Część 41. Neandertalczyk - temat wciąż żywo dyskutowany w archeologii.
Materiał zrealizowano: W roku 2010, w mieszkaniu profesora.
Wywiad przeprowadził: Maciej Zborek
Zdjęcia: Bogusław Sławiński
Dźwięk: Bogusław Sławiński
Montaż: Bogusław Sławiński
Data publikacji: 19.09.2011
Osoba publikująca: Maciej Zborek

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek
tel. 12 663 3450
maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy