Odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Stanisława Grodziskiego

11 kwietnia 2011 r. w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu profesora Stanisława Grodziskiego.

Laudację wygłosił profesor Wacław Uruszczak. Łaciński tekst dyplomu odczytała dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ profesor Krystyna Chojnicka.

Na uroczystości obecni byli uczniowie Profesora, przyjaciele oraz rodzina.

Działalność naukową prof. Stanisława Grodziskiego cechuje różnorodność podejmowanych tematów badawczych. Zajmował się statusem różnych grup społecznych w Rzeczypospolitej szlacheckiej i pod zaborami, kulturą prawną, polityką gospodarczą i jej wpływem na ustrój państwa. Bezcenna w jego dorobku jest edycja źródeł prawa: opracowanie "Ksiąg sądowych wiejskich (klucza jazowskiego 1663-1803)" oraz "Akt w sprawach chłopskich hrabstwa tarnowskiego" (z połowy XVIII w.). Dopełnieniem twórczości Profesora są wielkie syntezy, a wśród nich: "Porównawcza historia ustrojów państwowych" i "Polska w czasach przełomu 1764-1815". Uznanie dla osiągnięć profesora w badaniach nad monarchią habsburską przekracza granice kraju - w 1993 r. otrzymał on austriacką nagrodę państwową im. Antona Gindleya. Prof. Stanisław Grodziski przyczynił się do reaktywowania PAU i w 1994 r. został jej wiceprezesem. Jest członkiem PEN-Clubu oraz Societe d'Histoire de Droit.

Link do materiału wideo